فروشگاه اینترنتی تحلیلگران

فروشگاه اینترنتی تحلیلگران

  • تمامی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ سایت، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می ﺑﺎﺷﻨﺪ و کلیه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آن ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻤﻬﻮری اسلامی اﻳﺮان اﺳﺖ.
خودآموز Speak Now خودآموز جامع مکالمه Speak Now
قیمت (تومان)تک سطحپکیج کامل
دانلود1300045000
دانلود1700060000
پست2400085000
| سفارش پستی | دانلود |
خودآموز امریکن انگلیش فایل خودآموز امریکن انگلیش همراه با دوره TOEFL
قیمت (تومان)تک سطحپکیج کامل
دانلود1300070000
دانلود1700085000
پست24000125000
| سفارش پستی | دانلود |
خودآموز انگلیش ریزالت خودآموز انگلیش ریزالت همراه با دوره IELTS
قیمت (تومان)تک سطحپکیج کامل
دانلود1300070000
دانلود1700085000
پست24000125000
| سفارش پستی | دانلود |
آمادگی جهت آزمون IELTS آمادگی آزمون IELTS Complete IELTS
قیمت (تومان)تک سطحپکیج کامل
دانلود1300035000
دانلود1700045000
پست2400065000
| سفارش پستی | دانلود |
خودآموز جامع تاچ استون خودآموز جامع تاچ استون مهارتهای زبان عمومی
قیمت (تومان)تک سطحپکیج کامل
دانلود1300045000
دانلود1700060000
پست2400085000
| سفارش پستی | دانلود |
خودآموز انگلیسی تجاری ویژه مدیران خودآموز انگلیسی تجاری ویژه مدیران
قیمت (تومان)پکیج کامل
  
  
پست50000
| سفارش پستی |
دیکشنری تحلیلگران دیکشنری جامع تحلیلگران لغت نامه عمومی و تخصصی
قیمت (تومان)پکیج کامل
دانلودرایگان
دانلود17000
  
| دانلود |

پشتیبانی

در انتخاب نرم افزارهای آموزشی سوال دارید؟ با ما مکاتبه کنید.
پیام در تلگرام پیام در گپ پیام در سروش ارسال ایمیل

● TahlilGaran Support Center