فروشگاه اینترنتی تحلیلگران

فروشگاه اینترنتی تحلیلگران

بسته های آموزشی جامع :

خودآموز تاچ استون (دوره کامل)
(قیمت : 70000    63000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل (دوره کامل)
(قیمت : 100000    90000 تومان)
خودآموز انگلیش ریزالت (دوره کامل)
(قیمت : 70000    63000 تومان)
خودآموز جامع انگلیسی ویژه مدیران
(قیمت : 29500    26550 تومان)

خودآموزهای تک سطحی تاچ استون :

خودآموز تاچ استون - سطح 1
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز تاچ استون - سطح 2
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز تاچ استون - سطح 3
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز تاچ استون - سطح 4
(قیمت : 20000    18000 تومان)

خودآموزهای تک سطحی با لهجه آمریکایی :

خودآموز امریکن انگلیش فایل - استارتر
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 5
(قیمت : 20000    18000 تومان)

خودآموزهای تک سطحی با لهجه بریتانیایی :

خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 1
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 2
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 3
(قیمت : 20000    18000 تومان)
خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 4
(قیمت : 20000    18000 تومان)

نرم افزارهای کاربردی زبان انگلیسی :

دیکشنری تحلیلگران
(قیمت : 17500    15750 تومان)


در انتخاب خدمات آموزشی سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.


Tel:(021)88853847-88853897 , Telegram:@TahlilGaran_admin , Email:TahlilGaranOnline[at]gmail.com