فروشگاه اینترنتی تحلیلگران

فروشگاه اینترنتی تحلیلگران

  • تمامی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ سایت، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می ﺑﺎﺷﻨﺪ و کلیه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آن ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻤﻬﻮری اسلامی اﻳﺮان اﺳﺖ.
  • 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار نسبت به سفارش پستی در نظر گرفته شده است.
خودآموز Speak Now خودآموز جامع مکالمه Speak Now
قیمت (تومان)تک‎سطحکامل
دانلود
(فقط اندروید)
38000130000
دانلود
(ویندوز + اندروید)
44000150000
سفارش پستی
(DVD)
80000220000
سفارش پستی | دانلود
خودآموز جامع تاچ استون خودآموز جامع تاچ استون مهارتهای زبان عمومی
قیمت (تومان)تک‎سطحکامل
دانلود
(فقط اندروید)
38000130000
دانلود
(ویندوز + اندروید)
44000150000
سفارش پستی
(DVD)
80000220000
سفارش پستی | دانلود
خودآموز جامع ویوپوینت خودآموز جامع ویوپوینت انگلیسی پیشرفته
قیمت (تومان)تک‎سطحکامل
دانلود
(فقط اندروید)
3800070000
دانلود
(ویندوز + اندروید)
4400080000
سفارش پستی
(DVD)
80000140000
سفارش پستی | دانلود
خودآموز جامع واژگان انگلیسی خودآموز جامع واژگان انگلیسی Oxford Word Skills
قیمت (تومان)تک‎سطحکامل
دانلود
(فقط اندروید)
38000100000
دانلود
(ویندوز + اندروید)
44000120000
سفارش پستی
(DVD)
80000190000
سفارش پستی | دانلود
خودآموز جامع Mindset For IELTS خودآموز جامع آزمون IELTS Mindset For IELTS
قیمت (تومان)تک‎سطحکامل
دانلود
(فقط اندروید)
38000130000
دانلود
(ویندوز + اندروید)
44000150000
سفارش پستی
(DVD)
80000220000
سفارش پستی | دانلود
خودآموز امریکن انگلیش فایل خودآموز امریکن انگلیش همراه با دوره TOEFL
قیمت (تومان)تک‎سطحکامل
دانلود
(فقط اندروید)
38000200000
دانلود
(ویندوز + اندروید)
44000220000
سفارش پستی
(DVD)
80000330000
سفارش پستی | دانلود
دیکشنری تحلیلگران دیکشنری جامع تحلیلگران عمومی و تخصصی
قیمت (تومان)پکیج کامل
دانلود
(فقط اندروید)
رایگان
دانلود
(ویندوز + اندروید)
55000
سفارش پستی
(DVD)
-
دانلود

پشتیبانی

در انتخاب نرم افزارهای آموزشی سوال دارید؟ با ما مکاتبه کنید.
پیام ‌در ‌تلگرام
TahlilGaranSupport
پیام ‌در ‌بله
TahlilGaranSupport
ارسال‌ ایمیل
TahlilGaranOnline

● TahlilGaran Support Center