خودآموز زبان انگلیسی Speak Now

دانلود رایگان خودآموز جامع مکالمه انگلیسی

قصد ارتقای مکالمه انگلیسی را دارید؟ با نرم افزار Speak Now در کنار مکالمه روان زبان انگلیسی، درک مطلب و شیوایی بیان را نیز تقویت نمایید.

به پاس قدردانی از همراهی شما در خانواده بزرگ تحلیلگران و همچنین تشویق زبان آموزان عزیز جهت استفاده از نرم افزارهای آموزشی، در این بخش نرم افزار خودآموز مکالمه انگلیسی Speak Now را جهت دانلود رایگان ارایه کرده ایم.

شما می توانید 8 درس ابتدایی از نسخه اندروید خودآموز مکالمه انگلیسی Speak Now (سطح 1) را از این صفحه به رایگان دانلود نمایید.