دانلود فایلهای آموزشی مالتی مدیا :

تمرینات تکمیلی مکالمه و درک مطلب :

عمده زبان آموزان بیشتر می خوانند و کمتر به دیالوگهای انگلیسی گوش می دهند. توجه کنید کودکان هنگام آموختن زبان، ابتدا گوش می دهند، بعد صحبت می کنند و پس از آن می آموزند که چگونه بخوانند و بنویسند.

اگر می خواهید در مکالمه موفق شوید، مدت بیشتری را برای گوش دادن به فایلهای صوتی سپری کنید. سعی کنید تا با یک برنامه مستمر روزانه، مدتی را به شنیدن فایلهای صوتی و پادکستهای آموزشی مکالمه اختصاص دهید.

جهت مشاهده فایلهای صوتی تمرینات تکمیلی مکالمه و درک مطلب زبان انگلیسی، به فهرست زیر مراجعه نمایید :

Touchstone 1,2 Extra MP3 تمرینات تکمیلی مکالمه و درک مطلب براساس Touchstone 1 , 2 (سطح اول و دوم) Touchstone 3,4 Extra MP3 تمرینات تکمیلی مکالمه و درک مطلب براساس Touchstone 3 , 4 (سطح سوم و چهارم)

فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب Touchstone :

مجموعه فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب کتاب تاچ استون را می توانید از طریق لینکهای زیر ملاحظه نمایید :

Touchstone 1 Video MP4 فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب کتاب Touchstone 1 (سطح اول) Touchstone 2 Video MP4 فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب براساس Touchstone 2 (سطح دوم) Touchstone 3 Video MP4 فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب براساس Touchstone 3 (سطح سوم) Touchstone 4 Video MP4 فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب براساس Touchstone 4 (سطح چهارم)

فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب American English File :

مجموعه فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب کتاب امریکن انگلیش فایل را می توانید از طریق لینکهای زیر ملاحظه نمایید :

American English File Video فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب کتاب American English File Starter American English File Video فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب کتاب American English File 1 American English File Video فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب براساس American English File 2 American English File Video فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب براساس American English File 3 American English File Video فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب براساس American English File 4 American English File Video فایلهای ویدیویی مکالمه و درک مطلب براساس American English File 5

مجموعه فایلهای کمک آموزشی :

مجموعه فایلهای آموزشی جهت ارتقای مهارتهای زبان انگلیسی را می توانید از طریق لینکهای زیر ملاحظه نمایید :

Lionel Richie Songs آموزش مکالمه با ترانه های انگلیسی Lionel Richie (فایل صوتی،متن ترانه) Pronunciation Practice آموزش اصول تلفظ صحیح زبان انگلیسی (براساس فونتیک)