پادکستهای آموزشی مکالمه و درک مطلب

پادکستهای آموزشی مکالمه و درک مطلب

عمده زبان آموزان بیشتر می خوانند و کمتر به دیالوگ‌های انگلیسی گوش می دهند. توجه کنید کودکان هنگام آموختن زبان، ابتدا گوش می دهند، بعد صحبت می کنند و پس از آن می آموزند که چگونه بخوانند و بنویسند.

اگر می خواهید در مکالمه موفق شوید، مدت بیشتری را برای گوش دادن به فایلهای صوتی سپری کنید. فایلهای صوتی این بخش را باید بصورت روزانه گوش کنید. سعی کنید هر فایل صوتی را پس از مطالعه متن آن، حداقل چهار بار در روز و یک هفته متوالی (حداقل 28 بار) گوش نمایید، با این روش لغات و جملات کلیدی مکالمه، ملکه ذهن شما خواهد شد.

Elementary Podcasts:

Intermediate Podcasts:


بازگشت به کتابخانه مجازیبازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده سایر منابع کمک آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار