دانلود نرم افزارهای آموزشی تحلیلگران :

دانلود نسخه اندرویدی نرم افزارهای آموزشی تحلیلگران :

نرم افزار حاضر شامل درس 1 و 2 دوره آموزشی تحلیلگران می باشد. درسهای دیگر در حال تولید بوده و به محض آماده شدن توسط اندروید مارکتهای معتبر در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

CafeBazaar کافه بازار IranApps ایران اپس Myket مایکت ParsHub پارس هاب