hobbledehoy ●○○○○
تلفظ آنلاین

hobbledehoy noun. ['hɒb(ǝ)ldɪ,hɔɪ] colloq. Also hobbadehoy ['hɒbǝdɪ-] & other vars.


کره اسبی که تازه بالغ شده ، ادم تازه بالغ
hob·ble·de·hoy (hŏbəl-dē-hoi)
n. pl. hob·ble·de·hoys
A gawky adolescent boy.

[TahlilGaran] American Dictionary

hobbledehoy
[Origin unknown.]

[TahlilGaran] American Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی hobbledehoy) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.20 : 2118
4.20دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی hobbledehoy)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی hobbledehoy) | موسس و مدیر مسئول :