inconsiderately

از روی بی ملاحظگی یا بیفکری ، از روی بی پروائی
See main entry: inconsiderate

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی inconsiderately) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.66 : 2071
4.66دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی inconsiderately)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی inconsiderately) | موسس و مدیر مسئول :