خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 2خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 2 (خلاصه درسها)
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Who's who?
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Right place, wrong time
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Where are you going?
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  From rags to riches
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Are you a party animal?
مرور درسآزمون
درس ششم:
  I something bad can happen, it will
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Famous fears and phobias
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  I hate weekends!
مرور درسآزمون
درس نهم:
  What a week!
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی