راهنمای بیان آهنگین جملات زبان انگلیسی

قوانین تلفظ آهنگین با روش پلكانی
آشنایی با فونتیك های ضروری
تلفظ صحیح اسامی ترکیبی
تلفظ صحیح can و to
اتصال اصوات در کلمات زبان انگلیسی
تلفظ های مختلف حرف T
مرور نكات مهم - بخش اول

درس اول : Betty knows Bob / She knows him

مهمترین نکته در ادای صحیح جملات انگلیسی این است که هرگز جملات را بصورت كلمه به كلمه تلفظ نكنید.تلفظ جمله زیر بصورتیکه نشان داده شده صحیح نیست :

Bob …. is …. on …. the ….. phone .

در طول این درس می آموزید كه باید كلمات را بصورت متصل بهم تلفظ نمایید :

Bo , bison , the , phone.

به عنوان اولین قدم سعی نمایید تا از نمودار پلكانی زیر برای ادای بهتر كلمات استفاده نمایید:

تلفظ صحیح زبان انگلیسی

در این روش تصور نمایید پس از ادای جمله ، آواها به آرامی در لبه های پلكان قرار می گیرند. بنابراین هنگام ادای كلمات دقت نمایید كه هر آوا در جای مخصوص خود قرار گیرد. ( به زودی یاد می گیرید كه كدام لغت را با آهنگ بالا و كدام لغت را با آهنگ پایین ادا نمایید. )

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
قوانین تلفظ آهنگین با استفاده روش پلكانی :

قانون اول : اسامی ، دارای آهنگ بالاتری نسبت به افعال هستند.

تلفظ صحیح زبان انگلیسی

قانون دوم : افعال ، دارای آهنگ بالاتری نسبت به ضمیر ها هستند.

تلفظ صحیح زبان انگلیسی

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

قانون سوم : در جملات پرسشی (‌و گاهی خبری ) لغت مورد بحث جهت تاكید با آهنگ بالا ادا می شود.

I didn’t say he stole the money. Someone else said it.
I didn’t say he stole the money. I think someone else took it.

قانون چهارم : اگر لغت pretty به معنی تقریبا بكار رود با آهنگ بالا تلفظ می شود در غیر اینصورت لغت بعدی آن با آهنگ بالا تلفظ می گردد:

It was pretty good.(She didn’t like it much)
It was pretty good.(She liked it)

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
نرم افزار آموزش تلفظ صحیح زبان انگلیسی شامل فایلهای صوتی و فیلمهای آموزشی می باشد که در این بخش تنها به معرفی بخشهای مهم آن اشاره می شود.
جهت خرید دوره کامل به قسمت نرم افزارهای آموزشی مراجعه نمایید.