واژگان منتخب تحلیلگران

واژگان منتخب تحلیلگران (TahlilGaran Word Assistant) :

بهترین شیوه یادگیری عبارات در هر زبان جدید، آموختن مفاهیم دسته بندی شده در فرهنگ های موضوعی می باشد.

بکار بردن واژگان جدید یکی از چالش برانگیزترین بخشهای یادگیری زبان انگلیسی می باشد. به عبارت دیگر، داشتن دامنه‌ لغات گسترده تر، در مکالمه و نگارش نقش محوری دارد.


در اپلیکیشن TahlilGaran Word Assistant گستره عظیمی از واژگان ضروری زبان انگلیسی را در زمینه های مختلف، دسته بندی کرده و در اختیار زبان آموزان علاقه مند قرار داده ایم.  • واژگان منتخب تحلیلگران
  • واژگان منتخب تحلیلگران
  • واژگان منتخب تحلیلگران
  • واژگان منتخب تحلیلگران


فروشگاه اینترنتی تحلیلگران

دانلود نرم افزار :

واژگان منتخب تحلیلگران (TahlilGaran Word Assistant) :
دانلود نسخه اندروید


دانلود نسخه اندرویدی رایگان