جملات مثالی تحلیلگران

جملات مثالی تحلیلگران (TExample) :

بهترین شیوه یادگیری عبارات در هر زبان جدید، آموختن لغات در مثالهای معتبر می باشد.

در جملات مثالی تحلیلگران با بیش از 1,000,000 عبارت و مثال رایج زبان انگلیسی (در نسخه ویندوز) و 500,000 عبارت و مثال منتخب (در نسخه اندروید) ، جملات مثالی لغت نامه های معتبر Longman و Oxford و Cambridge و American Heritage و Collins گرد آوری و به آن قابلیت جستجوی واژگان ترکیبی افزوده شده است.

خرید نسخه ویندوز
معرفی نرم افزار

دانلود نسخه اندرویدی رایگان

پشتیبانی

در انتخاب نرم افزارهای آموزشی سوال دارید؟ با ما مکاتبه کنید.
پیام ‌در ‌تلگرام
TahlilGaranSupport
ارسال‌ ایمیل
TahlilGaranOnline

● TahlilGaran Support Center