دیالوگ‌های انگلیسی تحلیلگران (سریال فرندز)

دیالوگ‌های انگلیسی تحلیلگران (سریال فرندز) (TFriends) :

بهترین شیوه یادگیری عبارات در هر زبان جدید، آموختن لغات در مثالهای معتبر می باشد.

در دیالوگ‌های انگلیسی تحلیلگران با بیش از 45,000 عبارت و مثال رایج زبان انگلیسی ، دیالوگ‌های انگلیسی فیلمها و سریالهای پرمخاطب زبان انگلیسی، گرد آوری و به آن قابلیت جستجوی واژگان ترکیبی افزوده شده است.

معرفی نرم افزار
دانلود نسخه اندرویدی رایگان

پشتیبانی

در انتخاب نرم افزارهای آموزشی سوال دارید؟ با ما مکاتبه کنید.
پیام ‌در ‌تلگرام
TahlilGaranSupport
پیام ‌در ‌ایتا
TahlilGaranSupport
ارسال‌ ایمیل
TahlilGaranOnline

● TahlilGaran Support Center