آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

قصد خرید نرم افزارهای آموزشی تحلیلگران را دارید و یا تنها می خواهید معلومات فعلی خود را مورد سنجش قرار دهید؟

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی تحلیلگران جهت سنجش معلومات فعلی شما طراحی شده است. این آزمون از سه بخش و 70 پرسش انگلیسی با اولویت سطح مقدماتی تا پیشرفته تشکیل گردیده و شما می بایست به سوالات آزمون در مدت 21 دقیقه پاسخ دهید.

شروع آزمون تعیین سطح
مشاهده نتیجه سطح مقدماتی

کدام نرم‌افزار مناسب‌تر است؟