به ما بپیوندید و از خدمات آموزشی تحلیلگران بهره بگیرید.

تخفیف ویژه مشتریان وفادار نرم افزارهای تحلیلگران

به ما بپیوندید و از خدمات آموزشی تحلیلگران بهره بگیرید.

مهم نیست که تاکنون چقدر زمان و هزینه برای آموزش صرف کرده اید. تحلیلگران برای شما برنامه ویژه ای دارد.


ورود / ثبت نام رایگان


خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل قصد شرکت در آزمون TOEFL را دارید؟ با نرم افزار American File مهارتهای چهارگانه انگلیسی را تقویت نموده و دامنه لغات خود را افزایش دهید. خودآموز جامع انگلیش ریزالت خودآموز جامع انگلیش ریزالت قصد شرکت در آزمون IELTS را دارید؟ از نرم افزار English Result با تلفظ بریتانیایی استفاده کنید و مهارتهای چهارگانه خود را تقویت نمایید. خودآموز جامع تاچ استون خودآموز جامع تاچ استون قصد ارتقای مکالمه و مهارتهای عمومی انگلیسی را دارید؟ از نرم افزار Touchstone استفاده کنید و مهارتهای عمومی انگلیسی را تقویت نمایید.
خدمات رایگان آموزشی خلاصه درسها را مطالعه و در آزمون پایانی شرکت نمایید. کتابخانه مجازی تحلیلگران نرم افزارها و کتب آموزشی ما را مطالعه و دانلود نمایید. آزمون تعیین سطح در تعیین سطح تحلیلگران بصورت رایگان شرکت کنید. با تحلیلگران شروع کنید! برای یادگیری انگلیسی آماده اید؟ از اینجا شروع کنید.