به ما بپیوندید و از خدمات آموزشی تحلیلگران بهره بگیرید.

تخفیف ویژه مشتریان وفادار نرم افزارهای تحلیلگران

به ما بپیوندید و از خدمات آموزشی تحلیلگران بهره بگیرید.

مهم نیست که تاکنون چقدر زمان و هزینه برای آموزش صرف کرده اید. تحلیلگران برای شما برنامه ویژه ای دارد.


خودآموز جامع مکالمه انگلیسی خودآموز جامع مکالمه انگلیسی (لهجه آمریکایی) برای مکالمه انگلیسی آماده اید؟ با نرم افزار Speak Now مکالمه و مهارتهای درک مطلب را تقویت نموده و دامنه لغات خود را افزایش دهید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 24000 تومان (سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 85000 تومان (سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل خودآموز امریکن انگلیش فایل (دوره TOEFL) قصد شرکت در آزمون TOEFL را دارید؟ با نرم افزار American File مهارتهای چهارگانه انگلیسی را تقویت نموده و دامنه لغات خود را افزایش دهید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 24000 تومان (سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 125000 تومان (سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... خودآموز جامع انگلیش ریزالت خودآموز انگلیش ریزالت (دوره IELTS) قصد شرکت در آزمون IELTS را دارید؟ از نرم افزار English Result با تلفظ بریتانیایی استفاده کنید و مهارتهای چهارگانه خود را تقویت نمایید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 24000 تومان (سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 125000 تومان (سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... خودآموز جامع تاچ استون خودآموز جامع تاچ استون (زبان عمومی) قصد ارتقای مکالمه و مهارتهای عمومی انگلیسی را دارید؟ از نرم افزار Touchstone استفاده کنید و مهارتهای عمومی انگلیسی را تقویت نمایید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 24000 تومان (سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 85000 تومان (سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ...
خدمات رایگان آموزشی خلاصه درسها را مطالعه و در آزمون پایانی شرکت نمایید. کتابخانه مجازی تحلیلگران نرم افزارها و کتب آموزشی ما را مطالعه و دانلود نمایید. آزمون تعیین سطح در تعیین سطح تحلیلگران بصورت رایگان شرکت کنید. با تحلیلگران شروع کنید! برای یادگیری انگلیسی آماده اید؟ از اینجا شروع کنید.