به ما بپیوندید و از خدمات آموزشی تحلیلگران بهره بگیرید.

تخفیف ویژه مشتریان وفادار نرم افزارهای تحلیلگران

به ما بپیوندید و از خدمات آموزشی تحلیلگران بهره بگیرید.

مهم نیست که تاکنون چقدر زمان و هزینه برای آموزش صرف کرده اید. تحلیلگران برای شما برنامه ویژه ای دارد.


خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل (همراه با دوره TOEFL) قصد شرکت در آزمون TOEFL را دارید؟ با نرم افزار American File مهارتهای چهارگانه انگلیسی را تقویت نموده و دامنه لغات خود را افزایش دهید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 20000 تومان (سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 100000 تومان (سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... خودآموز جامع انگلیش ریزالت خودآموز جامع انگلیش ریزالت (همراه با دوره IELTS) قصد شرکت در آزمون IELTS را دارید؟ از نرم افزار English Result با تلفظ بریتانیایی استفاده کنید و مهارتهای چهارگانه خود را تقویت نمایید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 20000 تومان (سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 100000 تومان (سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... خودآموز جامع تاچ استون خودآموز جامع تاچ استون (مکالمه و زبان عمومی) قصد ارتقای مکالمه و مهارتهای عمومی انگلیسی را دارید؟ از نرم افزار Touchstone استفاده کنید و مهارتهای عمومی انگلیسی را تقویت نمایید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 20000 تومان (سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 70000 تومان (سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ...
خدمات رایگان آموزشی خلاصه درسها را مطالعه و در آزمون پایانی شرکت نمایید. کتابخانه مجازی تحلیلگران نرم افزارها و کتب آموزشی ما را مطالعه و دانلود نمایید. آزمون تعیین سطح در تعیین سطح تحلیلگران بصورت رایگان شرکت کنید. با تحلیلگران شروع کنید! برای یادگیری انگلیسی آماده اید؟ از اینجا شروع کنید.