خودآموز جامع مکالمه انگلیسی خودآموز جامع مکالمه انگلیسی (لهجه آمریکایی) برای مکالمه انگلیسی آماده اید؟ با نرم افزار Speak Now مکالمه و مهارتهای درک مطلب را تقویت نموده و دامنه لغات خود را افزایش دهید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 28000 تومان(سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 95000 تومان(سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... خودآموز جامع تاچ استون خودآموز جامع تاچ استون (زبان عمومی) قصد ارتقای مکالمه و مهارتهای عمومی انگلیسی را دارید؟ از نرم افزار تاچ استون استفاده کنید و مهارتهای عمومی انگلیسی را تقویت نمایید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 28000 تومان(سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 95000 تومان(سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... خودآموز جامع امریکن انگلیش فایل خودآموز امریکن انگلیش فایل (دوره TOEFL) قصد شرکت در آزمون TOEFL را دارید؟ با نرم افزار American English File مهارتهای چهارگانه انگلیسی را تقویت نمایید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 28000 تومان(سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 145000 تومان(سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... خودآموز جامع انگلیش ریزالت خودآموز انگلیش ریزالت (دوره IELTS از پایه) قصد شرکت در آزمون IELTS را دارید؟ با نرم افزار English Result (لهجه بریتانیایی) مهارتهای چهارگانه خود را تقویت نمایید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 28000 تومان (سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 145000 تومان(سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ... دوره پیشرفته آزمون IELTS دوره پیشرفته آزمون IELTS (سطح 4تا7.5) قصد کسب نمره 7.5 در آزمون آیتلس را دارید؟ از نرم افزار Complete IELTS استفاده کنید و سطح خود را از 4 به 7.5 ارتقا دهید. | سفارش پستی | دانلود ویندوز | دانلود اندروید | قیمت هر سطح : 28000 تومان(سفارش پستی) قیمت پکیج کامل : 72000 تومان(سفارش پستی) 30% خرید ارزانتر در دانلود نرم افزار اطلاعات بیشتر ...

به ما بپیوندید و از خدمات آموزشی تحلیلگران بهره بگیرید.

مهم نیست که تاکنون چقدر زمان و هزینه برای آموزش صرف کرده اید. تحلیلگران برای شما برنامه ویژه ای دارد.


با تحلیلگران شروع کنید! برای یادگیری انگلیسی آماده اید؟ از اینجا شروع کنید. اطلاعات بیشتر ... آزمون تعیین سطح در تعیین سطح تحلیلگران بصورت رایگان شرکت کنید. اطلاعات بیشتر ... کتابخانه مجازی تحلیلگران نرم افزارها و کتب آموزشی ما را مطالعه و دانلود نمایید. اطلاعات بیشتر ... کلاسهای آنلاین تحلیلگران در کلاسهای آنلاین رفع اشکال تحلیلگران شرکت کنید. اطلاعات بیشتر ...

به ما بپیوندید و از خدمات آموزشی تحلیلگران بهره بگیرید.
راهنمای گام به گام انتخاب خودآموزهای تحلیلگران
تخفیف ویژه مشتریان وفادار نرم افزارهای تحلیلگران