همکاری با تحلیلگران :

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران دست کلیه دست اندرکاران حوزه آموزش و پژوهش را جهت همکاری مستمر و بلند مدت به گرمی می فشارد.


حوزه آموزش

کلیه همکاران و مدرسین زبان انگلیسی می توانند جهت همکاری با آموزشگاه در زمینه های تدوین بسته های آموزشی ، مشاوره درسی ، تدریس دوره های آموزشی و ... رزومه کاری خود را به آدرس موسسه ارسال نمایند تا پس از بررسی در زمانهای مناسب با آنها تماس بگیریم.


صاحبان ایده های نوین

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران بر اساس ایده های نوین تاسیس گردیده و همواره جهت بروزرسانی فعالیتهای خود بدنبال ایده های جدید می باشد. چنانچه جهت امور آموزش و پژوهش صاحب ایده جدیدی می باشید، خلاصه ای از ایده خود را به آدرس ایمیل موسسه ارسال نمایید تا پس از بررسی جهت جلسه توجیهی با شما تماس بگیریم.


موسسات آموزشی

مدیران موسسات آموزشی کشور می توانند جهت استفاده از بسته های نرم افزاری تحلیلگران بصورت فردی یا گروهی با ما تماس بگیرند. جهت بروزرسانی سیستم آموزشی شما برنامه ویژه ای داریم. موسسات آموزشی می توانند با همکاری موسسه تحلیلگران بسته آموزشی خاص خود را طراحی و تدوین نمایند.


فروشگاه های معتبر محصولات فرهنگی

کلیه محصولات موسسه تحلیلگران دارای پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین هولوگرام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد.

 شرایط همکاری با فروشگاه های معتبر محصولات فرهنگی جهت فروش بسته های نرم افزاری بصورت فروش قطعی با 40 درصد تخفیف و اخذ چک تسویه یک ماهه برای سفارش حداقل 40 محصول می باشد.

جهت عقد قرارداد با ما مکاتبه کنید.


ردیف نام نرم افزار قیمت پشت جلد قیمت پس از تخفیف 40 درصد حداقل سفارش
1 خودآموز امریکن انگلیش فایل استارتر
American English File Starter
20000 تومان 12000 تومان 10
2 خودآموز امریکن انگلیش فایل سطح 1
American English File 1
20000 تومان 12000 تومان 10
3 خودآموز امریکن انگلیش فایل سطح 2
American English File 2
20000 تومان 12000 تومان 10
4 خودآموز امریکن انگلیش فایل سطح 3
American English File 3
20000 تومان 12000 تومان 10
5 خودآموز امریکن انگلیش فایل سطح 4
American English File 4
20000 تومان 12000 تومان 10
6 خودآموز امریکن انگلیش فایل سطح 5
American English File 5
20000 تومان 12000 تومان 10
 
7 خودآموز انگلیش ریزالت سطح 1
English Result Elementary
20000 تومان 12000 تومان 10
8 خودآموز انگلیش ریزالت سطح 2
English Result PreIntermediate
20000 تومان 12000 تومان 10
9 خودآموز انگلیش ریزالت سطح 3
English Result Intermediate
20000 تومان 12000 تومان 10
10 خودآموز انگلیش ریزالت سطح 4
English Result UpperIntermediate
20000 تومان 12000 تومان 10
 
11 خودآموز تاچ استون سطح 1
Touchstone 1
20000 تومان 12000 تومان 10
12 خودآموز تاچ استون سطح 2
Touchstone 2
20000 تومان 12000 تومان 10
13 خودآموز تاچ استون سطح 3
Touchstone 3
20000 تومان 12000 تومان 10
14 خودآموز تاچ استون سطح 4
Touchstone 4
20000 تومان 12000 تومان 10

مراکز تبلیغاتی

کلیه مراکز حقیقی و مجازی تبلیغاتی می توانند جهت امور تبلیغ و بازاریابی محصولات آموزشی موسسه تحلیلگران، پیشنهاد فنی و مالی خود را به آدرس ایمیل ما ارسال نمایند. تا پس از بررسی جهت جلسه توجیهی با شما تماس بگیریم.

پشتیبانی

در انتخاب خدمات آموزشی سوال دارید؟ با ما مکاتبه کنید.
پیام در تلگرام پیام در گپ پیام در سروش ارسال ایمیل

● TahlilGaran Support Center