آموزش مفاهیم اولیه زبان انگلیسی با روش پیمزلر

آموزش مفاهیم اولیه زبان انگلیسی با روش پیمزلر

مجموعه Pimsleur، یکی از بهترین مجموعه های صوتی آموزش زبان انگلیسی می باشد. این مجموعه در قالب ۳۰ درس به نحوی طراحی شده تا اگر زبان آموز روزی یک درس را به طور دقیق و کامل گوش دهد، پس از ۳۰ روز بسیاری از مکالمه های رایج زبان انگلیسی را فرا خواهد گرفت.

اولین فایل صوتی به روش آموزش اختصاص دارد. مطالعه دقیق این دستورالعمل می تواند شما را در کسب بهترین نتیجه یاری کند.

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه انتخاب نمایید :

[Speaking Course]

آشنایی با دوره آموزشی Speaking [ دانلود کتاب راهنما ] [ دانلود فایل صوتی راهنما ]

روز اول - درس 1
روز دوم - درس 2
روز سوم - درس 3
روز چهارم - درس 4
روز پنجم - درس 5
روز ششم - درس 6
روز هفتم - درس 7
روز هشتم - درس 8
روز نهم - درس 9
روز دهم - درس 10
روز یازدهم - درس 11
روز دوازدهم - درس 12
روز سیزدهم - درس 13
روز چهاردهم - درس 14
روز پانزدهم - درس 15
روز شانزدهم - درس 16
روز هفدهم - درس 17
روز هجدهم - درس 18
روز نوزدهم - درس 19
روز بیستم - درس 20
روز بیست و یکم - درس 21
روز بیست و دوم - درس 22
روز بیست و سوم - درس 23
روز بیست و چهارم - درس 24
روز بیست و پنجم - درس 25
روز بیست و ششم - درس 26
روز بیست و هفتم - درس 27
روز بیست و هشتم - درس 28
روز بیست و نهم - درس 29
روز سی ام - درس 30

[Reading Course]

آشنایی با دوره آموزشی Reading [ دانلود کتاب راهنمای خواندن ]

روز اول - درس 1
روز دوم - درس 2
روز سوم - درس 3
روز چهارم - درس 4
روز پنجم - درس 5
روز ششم - درس 6
روز هفتم - درس 7
روز هشتم - درس 8
روز نهم - درس 9
روز دهم - درس 10
روز یازدهم - درس 11
روز دوازدهم - درس 12
روز سیزدهم - درس 13
روز چهاردهم - درس 14
روز پانزدهم - درس 15
روز شانزدهم - درس 16
روز هفدهم - درس 17
روز هجدهم - درس 18
روز نوزدهم - درس 19
روز بیستم - درس 20
روز بیست و یکم - درس 21

بازگشت به کتابخانه مجازیبازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده سایر منابع کمک آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار