بیان آهنگین جملات انگلیسی

درس اول : Betty knows Bob / She knows him

مهمترین نکته در ادای صحیح جملات انگلیسی این است که هرگز جملات را بصورت كلمه به كلمه تلفظ نكنید.تلفظ جمله زیر بصورتیکه نشان داده شده صحیح نیست :

Bob …. is …. on …. the ….. phone .

در طول این درس می آموزید كه باید كلمات را بصورت متصل بهم تلفظ نمایید :

Bo , bison , the , phone.

به عنوان اولین قدم سعی نمایید تا از نمودار پلكانی زیر برای ادای بهتر كلمات استفاده نمایید:

تلفظ صحیح زبان انگلیسی

در این روش تصور نمایید پس از ادای جمله ، آواها به آرامی در لبه های پلكان قرار می گیرند. بنابراین هنگام ادای كلمات دقت نمایید كه هر آوا در جای مخصوص خود قرار گیرد. ( به زودی یاد می گیرید كه كدام لغت را با آهنگ بالا و كدام لغت را با آهنگ پایین ادا نمایید. )

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
قوانین تلفظ آهنگین با استفاده روش پلكانی :

قانون اول : اسامی ، دارای آهنگ بالاتری نسبت به افعال هستند.

تلفظ صحیح زبان انگلیسی

قانون دوم : افعال ، دارای آهنگ بالاتری نسبت به ضمیر ها هستند.

تلفظ صحیح زبان انگلیسی

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

قانون سوم : در جملات پرسشی (‌و گاهی خبری ) لغت مورد بحث جهت تاكید با آهنگ بالا ادا می شود.

I didn’t say he stole the money. Someone else said it.
I didn’t say he stole the money. I think someone else took it.

قانون چهارم : اگر لغت pretty به معنی تقریبا بكار رود با آهنگ بالا تلفظ می شود در غیر اینصورت لغت بعدی آن با آهنگ بالا تلفظ می گردد:

It was pretty good.(She didn’t like it much)
It was pretty good.(She liked it)

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
بازگشت به فهرست درس هابازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار