خدمات ویژه VIP (تا 50% تخفیف):

آموزشگاه مجازی تحلیلگران، جهت مشتریان وفادار خود خودمات ویژه ای را تدارک دیده است.

درصورتیکه از مشتریان سابق نرم افزارهای آموزشی تحلیلگران بوده و قصد دارید تا از مجموعه خودآموزهای جدید تحلیلگران استفاده نمایید، با ما تماس بگیرید تا از 30 الی 50 درصد تخفیف ویژه VIP بهره مند گردید.

50 درصد تخفیف VIP بسته های آموزشی جامع ویژه مشتریان وفادار :

خودآموز تاچ استون (دوره کامل)
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 70000    35000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل (دوره کامل)
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 70000    35000 تومان)
خودآموز انگلیش ریزالت (دوره کامل)
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 70000    35000 تومان)
خودآموز جامع انگلیسی ویژه مدیران
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 29500    14750 تومان)

30 درصد تخفیف VIP خودآموزهای تک سطحی با لهجه آمریکایی ویژه مشتریان وفادار :

خودآموز تاچ استون - سطح 1
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز تاچ استون - سطح 2
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز تاچ استون - سطح 3
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز تاچ استون - سطح 4
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)

30 درصد تخفیف VIP خودآموزهای تک سطحی با لهجه آمریکایی ویژه مشتریان وفادار :

خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)

30 درصد تخفیف VIP خودآموزهای تک سطحی با لهجه بریتانیایی ویژه مشتریان وفادار :

خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 1
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 2
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 3
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)
خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 4
(قیمت ویژه مشتریان وفادار : 20000    14000 تومان)


کلیه مشتریانی که از نرم افزارهای سریال دار تحلیلگران استفاده می کنند، می توانند جهت استفاده از تخفیف VIP، شماره سریال نرم افزار خود را به آدرس ایمیل و یا تلگرام ما ارسال نموده و پس از تایید، از تخفیف ویژه VIP استفاده نمایند.


Tel:(021)88853847-88853897 , Telegram:@TahlilGaran_admin , Email:TahlilGaranOnline[at]gmail.com