خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 4خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 4 (خلاصه درسها)
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Q and A
مرور درسآزمون
درس دوم:
  National stereotypes: truth or myth?
مرور درسآزمون
درس سوم:
  The one place a burglar won't look
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Would you get out alive?
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  The psychology of music
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Speaking to the world
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  I wish you wouldn't ...!
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی