خودآموز تاچ استون - سطح 1فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز تاچ استون - سطح 1
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  All about you
مرور درسآزمون
درس دوم:
  In class
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Favorite people
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Everyday life
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Free time
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Neighborhoods
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Out and about
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Shopping
مرور درسآزمون
درس نهم:
  A wide world
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Busy lives
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Looking back
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Fabulous food
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست