خودآموز ویوپوینت - پیشرفته 1فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز ویوپوینت - پیشرفته 1
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Social netwotrks
مرور درسآزمون
درس دوم:
  The media
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Stories
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Working lives
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Challenges
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Into the future
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Getting along
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Food science
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Success and happiness
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Going places
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Culture
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Ability
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست