خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Questions and answers
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Call the doctor
مرور درسآزمون
درس سوم:
  The truth about air travel
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Eco-guilt
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  The survivors' club
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Music and emotion
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Don't argue
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Beat the robbers
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Truth and lies
مرور درسآزمون
درس دهم:
  The dark side of the moon
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی