خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Questions and answers
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Call the doctor
مرور درسآزمون
درس سوم:
  The truth about air travel
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Eco-guilt
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  The survivors' club
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Music and emotion
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Don't argue
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Beat the robbers
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Truth and lies
مرور درسآزمون
درس دهم:
  The dark side of the moon
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست