خودآموز تاچ استون - سطح 4فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز تاچ استون - سطح 4
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Interesting lives
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Personal tastes
مرور درسآزمون
درس سوم:
  World cultures
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Socializing
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Law and order
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Strange events
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Problem solving
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  What if?
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Material world
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Fame
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Trends
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Careers
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست