خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Mood food
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Spend or save
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Race across Miami
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Failure and success
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Sports superstitions
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Shot on location
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Extraordinary school for boys
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Sell and tell
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Lucily encounters
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Modern icons
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی