خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Mood food
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Spend or save
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Race across Miami
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Failure and success
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Sports superstitions
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Shot on location
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Extraordinary school for boys
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Sell and tell
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Lucily encounters
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Modern icons
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست