خودآموز تاچ استون - سطح 2فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز تاچ استون - سطح 2
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Making friends
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Interests
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Health
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Celebrations
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Growing up
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Around town
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Going away
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  At home
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Things happen
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Communication
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Appearances
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Looking ahead
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست